מסע משפחתי 
 בעקבות סיפורי המקום
נחשון
2019

 
 היום מותר לגלות
 בנחשון
בשנות החמישים
.גידלו חזירים
יוסקה
היה האחראי על החזיריה
...ואלה הסיפורים שהתגלגלו
השקפה לחיים
ליוסקה הייתה השקפה שונה
.משל מרבית האנשים על החזירים
,התיאוריה שלו
שאם מחנכים אדם לחיות בלכלוך
.הוא חי כמו חזיר
,ואם מחנכים חזיר לחיות הניקיון
.הוא יחיה כמו בן אדם
מומחה לחינוך
,במסגרת חינוך החזירים
יוסקה הכין חצוצרה עשוייה מצינור
.עם משפך
כל בוקר יוסקה נכנס לחזיריה
תוקע בחצוצרה
וכל החזירים היו מתייצבים
לאורך האבוסים
.ומחכים לארוחת הבוקר
 

יוסקה מארגן הפגנה

,לפני שהותקן מבנה מתאים לחזירים 

.הם שכנו בביתן רעוע וקטן 

אחרי מספר השרצות

.כבר לא היה מקום לכל החזירים 

כשהגיעו מים עד נפש

.ארגן יוסקה הפגנה 

,בשעת ביקור של הסוכנות בנחשון

,שכלל גם כמה דתיים 

 פתח את מבנה החזירים

.ושחרר את כולם

החזירים התפזרו בכל הקיבוץ 

,וחלק מהם הגיעו לאזור חדר-האוכל

.לעיניהם הנדהמות של אנשי הסוכנות 

רק הדתיים בחבורה

עצמו את עיניהם 

.ולא ראו את החזירים