תחנה ראשונה

"הלב הפועם של העיר"

בשיא פריחתה של יפו

מקום זה היה

מרכז העיר. 

       מחסן האותיות       

השלימו את האותיות במילים

ותגלו את התחנה.

(העזרו במחסן האותיות)

 

פתחו את הקישור