תחנה ראשונה

"הלב הפועם של העיר"

בשיא פריחתה של יפו

מקום זה היה

מרכז העיר. 

image001.png

       מחסן האותיות       

השלימו את האותיות במילים

ותגלו את התחנה.

(העזרו במחסן האותיות)

 

פתחו את הקישור