טיול בחרבת מידרס

בין פרחי הבר

רשום את שמות הפרחים בתשבץ

.ותקבלו רמז לשאלה

1
2
3

4

5

6

7