כותרת מסע.png

סיפור של חלוצים

image002.png

כדי לגלות את התחנה הבאה

עליכם לאסוף את האותיות

מהריבוע השמאלי

לפי שביל הקווים

בריבוע הימני

image002.png
image002.png

----  ------

  ---

  ------  -------

למשימת התחנה הבאה

לחצו על הקישור