סיפור של חלוצים

כדי לגלות את התחנה הבאה

עליכם לאסוף את האותיות

מהריבוע השמאלי

לפי שביל הקווים

בריבוע הימני

----  ------

  ---

  ------  -------

.עברו לתחנה הבאה

להמשך

.חזרו למסלול הפעילות

(לחץ על הקישור)

https://www.ha-matmon.com/copy-2-of-2