משכנות שאננים

משכנות שאננים

הייתה אחד ממפעלי הפיתוח הראשונים בעיר החדשה של ירושלים

.בתקופה העותומאנית

השכונה היהודית הראשונה

שהוקמה בירושלים

.מחוץ לחומות העיר 

היא הוקמה בשנת 1860

 ביוזמתו ובתמיכתו

,של משה מונטיפיורי

וסימלה את תחילת תקופת

.היציאה מן החומות

משה מונטיפיורי

עודד את היהודים לבנות שכונות חדשות

.ותמך בהם בתחום הכלכלי

!שימו לב

בצד השמאלי בכירכר

נמצא תבליט קיר

.המספר על מעשיו של משה מונטיפיורי

מצאו בתוך התבליט

מהו התחום

שמונטיפיורי עודד בקרב המתיישבים

 ?לפרנסתם

 

 

 

 

 

 

 

הגברת המסחר

שיתוף פעותה

חקלאות ותעשיה

העמקת התורה

התחנה הבאה

"העיניים של ירושלים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(שמרו את התשובה למשימת הסיום)

(שמרו את התשובה למשימת הסיום)

,כדי לגלות את התחנה הבאה 

.עליכם לפענח את הציורים

החליפו תמונות למילים

.ומספרים לאותיות

.עברו לתחנה הבאה

להמשך

.חזרו למסלול הפעילות

(לחץ על הקישור)

https://www.ha-matmon.com/copy-2-of-2

OLD