כותרת מסע.png

"ה"עיניים של ירושלים

עיניים.jpg

,כדי לגלות את התחנה הבאה 

.עליכם לפענח את הציורים

החליפו תמונות למילים

.ומספרים לאותיות

ימקא1.png
ימק2.png

עברו לתחנה הבאה

.לבביצוע הפעילות

(לחץ על הקישור)

לוגו למסע משפחתי.png