"ה"עיניים של ירושלים

,כדי לגלות את התחנה הבאה 

.עליכם לפענח את הציורים

החליפו תמונות למילים

.ומספרים לאותיות

.עברו לתחנה הבאה

להמשך

.חזרו למסלול הפעילות

(לחץ על הקישור)

https://www.ha-matmon.com/copy-2-of-2