חאן אורחים

החאן היה בעבר

"מלון דרכים ל"עולי הרגל 

.אל  ירושלים

 החאן שימש אכסנייה 

לחניית לילה לשיירות 

ולהגנה עליהם מהתנפלויות

היום

הבניין העתיק שופץ

והפך לתיאטרון

מצאו שלט בכניסה

והשיבו לשאלה

 

באיזה תקופה

 ? הוקם ה"חאן" כמלון דרכים

 צלבנית

ערבית

ממלוכית

עותומאנית

באיזה דרך 

? החאן נבנה

ירושלים יפו

ירושלים שכם

ירושלים יריחו

ירושלים חברון

(שמרו את התשובות למשימת הסיום)

סיימתם