"מקום של "מלכים

תחנה מס. 4

כדי לגלות

את התחנה הבאה

עליכם להשלים

את האותיות החסרות במילים

לפניכם "מחסן אותיות" להשלמה

א-ה-ו-ז-מ-ק-ר-ת

הגעתם לתחנה

לחצו על הקישור

לביצוע המשימה