מסע משפחתי
בעקבות
סיפורים 
 חורף 2020
0

 
 עוד
משרידי הכפר הירביה

השיזף

הוא עץ קדוש

הוא נמצא במקומות מיוחדים

העץ שלנו

מסמן את בית הקברות

בשנת 1952פרץ מאבק פוליטי קשה שהביאו את הקיבוץ למשבר דמוגרפי
לפיתרון הבעיה
ב-1954 הגיע הגרעין הישראלי לחיזוק הקיבוץ, ואחר כך הגיעו כמה גרעינים מארגנטינה
 
מה שמו
 ?של הגרעין הישראלי
חלוץ
הראל
גדיש
איתם 
.14