סביל אל נבוט

הסביל המשושה

סביל הוא מבנה

בו מצוי מתקן מים ציבורי

המיועד לשתיית בניאדם.


במקום זה פעל

לפני כמאתיים שנה

שוק שוקק וססגוני,

ובו עוברים ושבים, עולי רגל

 ותושביה של יפו,

הסביל היה המקום 

שבו אפשר להתרענן ולשתות.

ולהשקות את בעלי החיים. 

 

במלאת מאה שנים לעיר תל אביב

חידשה העירייה את הסביל.

סיימתם את התחנה

לחצו על הקישור

התחנה הבאה