סביל אל נבוט

הסביל המשושה

סביל הוא מבנה

בו מצוי מתקן מים ציבורי

המיועד לשתיית בני אדם.


במקום זה פעל

לפני כמאתיים שנה

שוק שוקק וססגוני,

ובו עוברים ושבים, עולי רגל

 ותושביה של יפו.

הסביל היה המקום 

שבו אפשר להתרענן, לשתות

ולהשקות את בעלי החיים. 

 

במלאת מאה שנים לעיר תל אביב

חידשה העירייה את הסביל.

שאלה מס. 2

היום המים עדיין מצרך יקר

לכן מוצאים דרכים להפיק אותם

 ? מה משמעות הטפלת המים

ניקוי המים ממי הביוב*

סינון מלחים*

ניקוי מי הנחלים*

הוצאת זיהום מהים*

את התשובה

רשמו בדף משימת הסיום

והמשיכו לתחנה הבאה בחוברת.