כיכר קדומים

יפו הייתה תמיד מקום מרכזי וחשוב

.בשל היותה עיר נמל 

כיכר קדומים

היא מרכזה של העיר

שבה נבנו במשך אלפי שנים

בתים וחנויות.

במרכז כיכר קדומים בשנת 2011

עוצבה מזרקת המזלות,

מוטיב מרכזי

שמלווה את יפו המתחדשת.

לחצו על הקישור

התחנה הבאה