כותרת מסע.png

מגדל ימקא

אימקא(1).jpg

בכניסה למגדל ימקא

נמצאת ברכה

 ?מי כתב את הברכה

דוד בן גוריון

לורד אלנבי

הסולטן התורכי

נפליאון בונהפרטה

כתובת באימקא.png

שמרו את המידע

.למשימת הסיום

kisspng-waze-navigation-android-apple-ma
5a1ce9d5211a22.70712526151184430913561.p
5a1ce9d5211a22.70712526151184430913561.p

.עברו לתחנה הבאה

להמשך

.חזרו למסלול הפעילות

(לחץ על הקישור)

https://www.ha-matmon.com/copy-2-of-2

OLD