כותרת מסע.png

מגדל ימקא

אימקא(1).jpg

בכניסה למגדל ימקא

נמצאת ברכה

שאלה מס. 8 

?מי כתב את הברכה

דוד בן גוריון

לורד אלנבי

הסולטן התורכי

נפליאון בונהפרטה

כתובת באימקא.png

רשמו את התשובה במשימת הסיום

והמשיכו לתחנה הבאה בדפדפת