מגדל ימקא

בכניסה למגדל ימקא

נמצאת ברכה

 ?מי כתב את הברכה

דוד בן גוריון

לורד אלנבי

הסולטן התורכי

נפליאון בונהפרטה

שמרו את המידע

.למשימת הסיום

.עברו לתחנה הבאה

להמשך

.חזרו למסלול הפעילות

(לחץ על הקישור)

https://www.ha-matmon.com/copy-2-of-2

OLD

אין כמו יפו בלילות